Autenticitet

Vill du hellre lyssna till denna text går det bra att göra här under.

Autenticitet. Ett ord som blir allt mer populärt. Såklart! Vem vill inte vara autentisk?

Att vara autentisk innebär att vi står i nära kontakt med hur vi känner just nu, i denna stund. Det innebär att vara sårbar, att våga erkänna hur vi känner, även när det är obekvämt. Det innebär att vi lever i linje med den vi innerst inne är, i linje med vårt hjärta.

Det innebär att vi lever i linje med den vi innerst inne är, i linje med vårt hjärta.

Men är det inte så att en längtan föds i avsaknad och brist? Att en längtan efter autenticitet i sitt liv innebär att det finns en brist av just det? Att själva längtan finns där just för att behovet av att få vara äkta har varit svårt att möta under vårt liv? Att vi i fallet med att vara autentiska bär erfarenheter som har gjort den svårtillgänglig? Att vi någon gång under livet har lärt oss att autenticitet kostar, att vi får betala ett pris om vi vill leva autentiskt? Ett pris som kan upplevas alltför högt, till och med omöjligt att betala.

För de allra flesta av oss gissar jag att detta är något som påbörjades redan innan vi kan minnas. Att vi är många som lärde oss att autenticitet sker på bekostnad av tillhörighet. Och för ett barn som befinner sig i beroendeställning för sin egen överlevnad blir valet mellan att få höra till (knyta an) och att vara äkta med vad vi känner och behöver (vara autentisk) ganska självklart. Vi kan överleva utan autenticiteten (åtminstone längre, även om allt mer forskning signalerar att brist på autenticitet står oss dyrt både vad gäller fysisk och psykisk hälsa) men vi kan inte överleva utan anknytning och en känsla av tillhörighet. Som barn är vi beroende av omhändertagande för vår överlevnad. 

Så för många (medvetna och omedvetna) kommer autenticiteten med djupa rädslor för att bli avvisad, bortvald, ignorerad, hånad, ifrågasatt och slutligen lämnad. Det spelar ingen roll hur mycket vi rent intellektuellt och logiskt förstår att vi inte längre står i beroendeställning eller att vi inte kommer att bli lämnade och övergivna – rädslan sitter djupt i kroppen. I våra omedvetna reaktioner, i våra emotioner och rent kemiska reaktioner i kroppen. Så autenticitet kan, beroende på vilka sår vi bär inom oss, sätta igång ordentligt kraftiga reaktioner som rör vår egen överlevnad. Ofta går detta så fort att vi inte ens hinner med att lägga märke till att det sker. Ibland flyr vi och undviker, ibland går vi till attack och gör ett försök att låta andra bära den smärta som vi inte mäktar med (när vi skyller på andra) och andra gånger spelar vi död, försöker låtsas som om vi inte alls blir berörda. Vilket som, kostar det på.

Så att närma sig sin autenticitet är en obekväm resa full med stundtals kraftiga och utmanade känsloreaktioner. Är du dessutom en högkänslig person finns risken att detta blir en brutal resa.

Vill jag då avskräcka människor från att närma sig sin autenticitet när jag uttrycker mig så här i ämnet? Verkligen inte!

Det jag vill är att förbereda för att detta inte är någon gullig resa där vi bara väljer oss själva och sedan är det klart. Det är en djup process, stundtals smärtsam och obekväm och den kommer att pågå under resten av våra liv.

Det jag vill är att förbereda för att detta inte är någon gullig resa där vi bara väljer oss själva och sedan är det klart. Det är en djup process, stundtals smärtsam och obekväm och den kommer att pågå under resten av våra liv. Vi behöver vara förberedda på detta, förberedda på att våga vara med vårt eget (och sedan andras) obehag om vi på riktigt vill göra autenticitet till en del av oss.

Men bortom obehaget, bortom reaktionerna finns något oerhört vackert. För det är genom vår autenticitet som vi på riktigt kan skapa djupa relationer. Det är där vi skapar utrymmen för sårbara möten och lägger grunden för relationer där både autenticitet och tillhörighet kan få finnas, utan att det sker på bekostnad av någondera. En plats av äkta, djup, intim kontakt. En plats att få finnas som vi är just nu och där vi också tillåter andra detsamma. 

Vad innebär det då att vara autentisk? Först kanske det är enklare att börja med vad autenticitet INTE är. Att vara autentisk är inte att säga vad någon annan är eller inte är. Det är inte att säga vad någon annan gör fel. Det handlar helt enkelt inte om någon annan. Autenticiteten handlar om det som väcks inom oss.

Det handlar helt enkelt inte om någon annan. Autenticitet handlar om det som väcks inom oss.

Ofta sker detta såklart i relation till andra, till vad de säger eller gör. Men själva autenticiteten handlar alltid om det som sker inom oss – utan undantag.

Att vara autentisk handlar oerhört mycket om att vara uppmärksam på våra känslor – hur de känns i kroppen och vilka reaktioner som väcks. Det handlar också om att vi tar ansvar för våra egna känslor samt för våra egna tolkningar av vad det som sägs eller görs betyder. Att vi vågar titta närmare på dessa tolkningar och vilken betydelse de har för oss i våra liv. 

Kort sagt, att vara autentisk innebär att vara närvarande med det som är levande inom oss just i stunden, våga erkänna det för oss själva och kanske till andra om vi önskar skapa kontakt utåt. Att vi finner modet att se hur de sår vi bär från tidigare erfarenheter påverkar våra liv, våra relationer, våra känslor, våra reaktioner här och nu

Är du nyfiken på att utforska din relation till autenticitet närmare är du varmt välkommen att antingen;

  1. Anmäla dig till mitt månadsbrev och där få tillgång till en överblick på hur jag gör för att komma närmare min egen autenticitet. 

eller

  1. Boka ett samtal med mig för att få stöd i utforskandet av ett mer autentiskt liv.

Oavsett vilket du väljer (även om du väljer att helt avstå från att utforska autenticitet närmare) vill jag tipsa dig om att titta närmare på min text kring självsnällhet (finns också som ljudfil för den som hellre vill lyssna). Självsnällhet har alltid en plats oavsett vilken väg vi väljer att ta.

Avslutningsvis vill jag också göra det klart att vi inte kan närma oss autenticitet på ett intellektuellt och logiskt plan. Detta är en resa som vi behöver genomgå och uppleva. Det kräver väldigt mycket av oss men i andra änden belönar det oss också väldigt mycket.

Jag hoppas att vi möts längst vägen mot ett mer autentiskt liv!

Få mitt månadsbrev

Vill du få mer inspiration, ta del av erbjudanden eller bara lära känna mig lite mer?

Samtal med självsnällhet i fokus

Längtar du efter att bli lyssnad på med full närvaro? En plats där du får vara precis som du är? En plats där självsnällhet är självklart?

Titta då närmare på de samtal jag erbjuder!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *