7 steg till mer autentiska relationer

Dra nytta av det som gör dig upprörd och skapa djupare kontakt

Ett sätt att skapa djupare och mer genuin kontakt i våra liv är genom att vara uppmärksam på sådant som triggar oss. I det här fallet sådant som gör oss upprörda.

När vi blir triggade finns det en lucka som kan hjälpa oss att identifiera sår som vi bär inom oss på ett omedvetet plan. Det är ofta svårt att hinna fånga dem i stunden men vi kan alltid gå tillbaka i efterhand för att försöka identifiera vilket sår det gällde just den gången. För vi bär alla sår inom oss som får oss att reagera på sätt som vi (eller andra) kan ha svårt att förstå.

Här nedan har jag beskrivit de steg jag tar för att successivt bygga en mer äkta kontakt, både till mig själv och till andra. Ett sätt att närma mig ett mer autentiskt liv. Jag vill nu ge dem vidare till dig.

Innan vi börjar

Innan jag delar med mig av stegen vill jag lyfta en viktig sak. Dessa steg är inte en metod. De är inte en lösning eller en väg för alla.

En process ligger inte utanför oss själva, det är något vi genomgår, något vi låter integrera vårt innersta och något som vi upplever inom oss.

En process ligger inte utanför oss själva, det är något vi genomgår, något vi låter integrera vårt innersta och något som vi upplever inom oss. För att något ens ska ha en möjlighet att guida och stötta oss behöver vi våga öppna upp och bli sårbara. Inte bara i våra relationer utan även i relation till processer, till känslor och till upplevelser. Så dessa steg kan stanna vid att vara en metod för den som bara tar in dem på ett intellektuellt plan eller så kan de bli en del av resan, en del av vårt närmande till oss själva och guida oss in i en mer medveten relation till den vi innerst inne är. 

Stegen

Steg ett till och med sex handlar om den inre processen. Det är först i steg sju som vi tar det vidare och tar kontakt utåt. Det är alldeles tillräckligt att börja med de första sex stegen och lämna steg sju tills dess att en känner sig mer redo.

Längst ner i texten kan du ladda ner en PDF som innehåller en skrivövning som kan vara ett stöd i denna process.

Steg ett

Identifiera ett tillfälle när du blev upprörd av något som någon annan gjorde eller sa. Vad var det som faktiskt hände? Tänk dig att det ska kunna beskrivas likadant av vem som än såg det, alltså en objektiv beskrivning, fri från subjektiva tolkningar. En sådan objektiv beskrivning kan vara att du gråter och din partner sitter tyst kvar i soffan utan att säga något. Den subjektiva tolkningen av samma händelse skulle kunna vara att din partner inte bryr sig om dig när du gråter.

Steg två

Identifiera vad du känner. Denna är ganska klurig för många då vi lätt blandar ihop känslor med subjektiva bedömningar av det som sker. Vi kan titta närmare på exemplet ovan, det när du gråter och din partner sitter tyst i soffan. Detta kan väcka känslor som ledsamhet, ilska eller kanske frustration. En subjektiv bedömning kan vara att du “känner” dig sviken, bortvald, ignorerad osv. Det sistnämnda är ju inte känslor som väcks i kroppen utan tolkningar av vad du tror att hens beteende betyder. Det kan vara en sann tolkning men kan likväl vara helt felaktig. Ta dig gärna tid och känn efter i kroppen hur det känns, var det känns.

Steg tre

Titta närmare på din egen tolkning av vad som sker. Om du tänker att anledningen till att din partner sitter tyst medan du gråter är att hen ignorerar dig eller inte bryr sig om dig är detta en bra indikation på vilket sår som är aktiverat just nu. Det där du omedvetet bär en övertygelse om att du inte är viktig, inte är betydelsefull och värd att uppmärksammas. Detta är ett sår som så många av oss bär att det är lätt att bara vifta bort. Men genom att titta närmare på det, lyssna till det, kan vi påbörja en resa där vi så småningom börjar dra andra slutsatser i liknande situationer. 

Steg fyra

Ta hjälp av någon annan (som du litar på!) att komma på andra möjliga anledningar till att din partner sitter tyst i soffan när du gråter. Vilka andra anledningar kan det finnas att hen gör det än den att hen inte bryr sig om dig? Kanske är hen osäker? Kanske vill hen ge dig utrymme att gråta? Kanske gör hen som hen själv önskar att andra ska göra om situationen gällde hen själv? Försök komma på så många som möjligt. Fundera sedan över vilken av de potentiella anledningarna som känns värst för dig? Väldigt ofta är det just de vi själva kommer på, den som säger att hen inte bryr sig, som skapar mest smärta i oss.

Steg fem

Fundera en stund på när du har känt så här tidigare. Är det första gången du känner såhär eller är det återkommande i ditt liv? Har du tidigare dragit slutsatsen att andra inte bryr sig, att de medvetet ignorerar dig eller inte vill vara med dig när du är ledsen? Mest troligt är detta ett återkommande tema i ditt liv och baseras på en händelse för väldigt länge sedan. Ett tema som kommer upp i flera olika sammanhang och som skapar mycket smärta inom dig. Som grundar sig på något du upplevde som liten och som nu väcks i dig som vuxen. 

Steg sex

Ös på med självsnällhet. Ta upp barnet inom dig som kände så här när du var liten. Berätta för ditt lilla jag det hen behöver höra, ge lilla du det hen behöver. Hjälp hen, genom ditt numera vuxna perspektiv, att se på det som hände på ett nytt sätt. Om det verkligen var något som uppenbarligen inte gick rätt till, validera detta. Berätta för hen att det som skedde var fel, att hen aldrig skulle ha behövt gå igenom det. Om det var så att lilla du gjorde en tolkning av det som skedde ur ett mer begränsat perspektiv, såsom vi gör när vi är barn och inte kan ta in hela bilden, hjälp det lilla barnet inom dig att se. Hjälp hen att se från flera olika vinklar så att lilla du kan förstå det som skedde från flera håll. Inte för att ta ifrån ditt lilla jag den upplevelsen hen bär, utan för att hjälpa hen att se att det kan ha varit på fler sätt än den tolkning hen gjorde som liten (precis som i steg fyra).

Steg sju (för den som vill skapa kontakt utåt)

Om du känner dig trygg att göra det här i relation till den som triggade igång detta i dig, kan du nu gå vidare till steg sju. I steg sju är det dags att kolla av med den andra personen vad anledningen till beteendet faktiskt var. Här kommer sårbarhet att spela en mycket stor roll. Din sårbarhet alltså. 

När jag gör detta själv brukar jag vara ärlig med vilken story som körs i mitt huvud. Om det är ovanstående exempel som skulle gälla för mig skulle jag uttrycka mig ungefär så här:

Jag märker att jag drar vissa slutsatser när jag ser att du sitter tyst medan jag gråter och jag vill kolla med dig ifall de stämmer eller ifall det är jag som använder min fantasi på ett sätt som blir lite tokigt, är det okej med dig? 

Har aldrig varit med om att någon svarar nej på den frågan, utan alla jag har mött har varit helt öppna för detta. Sedan fortsätter jag med att berätta om den slutsats jag drar. Kan låta så här:

När du sitter tyst medan jag gråter märker jag att jag direkt drar slutsatsen att du inte bryr dig. Någonstans inom mig tror jag inte att det är så men jag vill ändå kolla med dig om min slutsats stämmer. Och om inte, skulle du vilja berätta vad anledningen är?

Genom att ta ansvar för att det faktiskt är min tolkning av situationen tas ganska mycket av det som skulle kunna uppfattas som en anklagelse bort. Kvar finns nyfikenheten av att vilja förstå vad anledningen faktiskt är. Märk skillnaden ifall jag hade uttryckt något i linje med varför bryr du dig inte om mig när jag sitter här och gråter!? eller något i den stilen.

Hittills har jag faktiskt aldrig varit med om att min slutsats, den som känns värst av alla möjliga slutsatser, har varit den giltiga. Alla gånger som jag har gjort detta har jag upplevt djup medkänsla, både för mig själv och för den andra och det har alltid fört mig närmare de människor jag bryr mig om. Det behöver ju dock inte alltid bli så och då får vi återigen vara uppmärksamma på vilka känslor som väcks inom oss, och då börja om från steg ett.

Kom ihåg att vara snäll mot dig själv

Det är skrämmande att göra detta. Framför allt i början. För det innebär att vi behöver synliggöra de sår vi bär inom oss och som vi så ofta försöker dölja för andra. Jag skulle faktiskt vilja dra det så långt och påstå att om vi inte blir obekväma i detta så har vi inte nått det sårbara och äkta inom oss.

Jag skulle faktiskt vilja dra det så långt och påstå att om vi inte blir obekväma i detta så har vi inte nått det sårbara och äkta inom oss.

Det obekväma är inte en signal på att vi ska fly eller ge upp. Obekvämheten är en indikation på att vi står vid ett vägskäl, ett där vi kan göra nya val. Att ta ansvar och berätta för någon annan att jag drar slutsatsen om att andra inte bryr sig är läskigt eftersom det öppnar upp för risken att jag får det bekräftat. Att anledningen faktiskt var att de inte bryr sig om mig.

Med det vill jag säga följande. Var inte för snabb med att ta in andra ifall du känner dig väldigt rädd. Gör steg ett till sex, de steg som ändå sker inom dig. När du känner dig redo kan du öva dig på nummer sju med människor som du verkligen litar på och som du innerst inne någonstans redan vet kommer att kunna ta emot dig och som kommer att uppskatta den sårbarhet du delar med dig av. En viktig regel – var snäll mot dig själv!

Samtal med självsnällhet i fokus

Längtar du efter att bli lyssnad på med full närvaro? En plats där du får vara precis som du är? En plats där självsnällhet är självklart?

Titta då närmare på de samtal jag erbjuder!