Samtycke för delning av inspelat samtal

Genom att godkänna det här ger du mig tillstånd att använda ljudinspelningen av ditt samtal för kommersiella ändamål. Jag förstår att MariaKarolina kan spela in telefon- / Skype-samtal för marknadsförings- eller kommersiella ändamål. Jag förstår att inspelningen eller delar av inspelningen som jag har deltagit i kan göras tillgänglig för kommersiell distribution och att detta är acceptabelt för mig. Jag förstår att mitt namn kommer att redigeras bort från inspelningen, men att min röst och alla identifierande detaljer som jag valde att dela under samtalet kommer att kunna höras av dem som väljer att lyssna på inspelningen. Jag har skriftligen informerats om att detta samtal kommer att spelas in och kunna delas med andra i marknadsförings- och kommersiellt syfte. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta samtalet när jag så önskar. Jag godkänner även att MariaKarolina behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.